INFORMACE K AKCI:

Roman Szpuk - výstava obrazů a fotografií

Výstavu obrazů a fotografií básníka a prozaika Romana Szpuka můžete vidět do 13. října 2017 v přízemí MCKV. Roman Szpuk se narodil 4. 9. 1960. Z matčiny strany v něm koluje krev česko-německá, z otcovy strany polsko-haličská. Tři roky v nejútlejším dětství prožil v Havířově, po rozvodu rodičů se přestěhoval s matkou zpět do Teplic. Po základní škole vystudoval střední průmyslovou školu strojní a potom ještě tři semestry vysoké školy ekonomické, obory, ve kterých později nikdy nepracoval. Vystřídal řadu často podřadných zaměstnání, pracoval jako geodet, dělník v chemičce, kreslič v projekci, později (v roce 1989) se oženil, odstěhoval se do Vimperku na Šumavu, kde dělal nočního hlídače v kravíně, strážce CHKO, lesního dělníka, poštovního doručovatele, truhláře, topiče, lepiče plakátů, staničního dělníka na dráze atd. Nyní pracuje jako pozorovatel počasí na meteorologické stanici na Churáňově. Má čtyři děti. Verše a povídky psal od dětství. Od té doby prochodil po horách, většinou zcela sám a často za noci, tisíce kilometrů. Tyto vysilující, i více než sto kilometrové pochody se pro něj spolu s pokusy s halucinogenními houbami staly důležitým zdrojem sebepoznání. Další stěžejní událostí jeho tvůrčího života byl vznik Skupiny XXVI v Příchovicích v Jizerských horách. Toto ryzí antielitářské společenství zprvu křesťanského zaměření založil na tamní faře o Silvestra roku 1983. Později se toto neohraničené sdružení otevřelo nejrůzněji smýšlejícím autorům. Programem této skupiny nikdy nebyla žádná umělecká či formální vyhraněnost, ba ani žádný manifest. Stala se jím především živá setkání, ať už na různých chatách či farách a nebo i na vandrech inspirovaných cestami Karla Hynka Máchy či Artura Rimbauda.

Pořadatel:Městská knihovna Varnsdorf
Typ akce:Kulturní akce
Začátek akce:29.8.2017 - čas konání akce nebyl upřesněn
Místo konání:VDF - Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, Varnsdorf
Vstupné:
Kontakt: Mail: info@mkvdf.cz
Doporučení: Akce je vhodná pro turistické návštěvníky.

1504011936