INFORMACE K AKCI:

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Koncert v rámci 17. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Tomáš Thon – varhany Marek Eben – umělecký přednes Petr Eben / Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce, pro varhany a recitaci I. Prolog II. Pohled na svět: Když jsem v tom věku byl... III. Masky: Když takto já přemýšlím... IV. Šípy Smrti: Málo pak tu byl kdo zahálivý... V. Sladké okovy lásky: I vede mne a přivede k ulici... VI. Slavnost Akademie: I řekl ke mne vůdce můj... VII. Nevědomost učených: A aj, jakýsi muž s papírovým žezlem... VIII. Kolo Štěstěny: Že pak vůdce můj vždy mne hradem Fortuny těšil... IX. Zločinnost lidského pokolení: Mezitím, řekl dále tlumočník... X. Klamný příslib zlatého věku: I řekl Všudybud: Pojďme ještě na hrad... XI. Marnost nad marnost: Ale po malé chvíli... XII. Zděšení a mdloba: Já, ani se na to dívati... XIII. Návrat k Bohu: To když já mluviti přestanu... XIV. Epilog Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází… tak doslova praví původní název jednoho ze stěžejních děl barokní literatury. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, nebezpečí, nástrah, lstivosti, falše a nakonec marnosti všeho počínání v obzorech světského světa je stále (více) živé a aktuální. Petr Eben se jím zabýval celý život. Prvotní improvizace nahradil kodifikovaný notový zápis, který jde ještě dál, než je obzor literární předlohy, do výšin drsných i nadpozemských, do sfér nekonečné fantazie i intimní spirituality skladatele, pro nějž se toto dílo stalo jeho labutí písní… VSTUPENKY Plná cena: 250,- Kč Student/důchodce: 213,- Kč Děti: 125,- Kč/50

Pořadatel:DK Střelnice Rumburk
Typ akce:Kulturní akce
Začátek akce:23.9.2018 - 17.00 hodin
Místo konání:DC - Bazilika Panny Marie, Filipov u Rumburka
Vstupné:250
Kontakt:Telefon: 412332158 - Mail: vstupenky@dkrumburk.cz
Doporučení:

1537702440