INFORMACE K AKCI:

Dny židovské kultury

Tři výjimečné koncerty v Děčínské synagoze se konají v termínech 13. 9., 15. 9. a 22. 9. Více informací na www.zidovskaobecdecin.wz.cz

1537605146